Bagua

Bagua (Pakua ili Palgwae) je kineski religiozni motiv koji uključuje osam trigrama I Ching-a, oni se koriste u taoističkoj kosmologiji da predstavljaju osnovne principe stvarnosti, viđene kao niz od osam međusobno povezanih koncepata. Na ovoj stranici okupili smo Unicode likove Bague.