Shogi

Shogi (将棋), poznat i kao japanski šah ili Game of Generals, popularna je strateška igra na dva igrača u Japanu. Shogi je bio najranija šahovska varijanta koja je omogućavala da hvatajući igrač vrati uhvaćene figure na ploču. Na ovoj stranici okupili smo Unicode likove Shogija.

Bijeli Shogi

Crni Shogi