🖐️Ljudi i Tijelo

👋otvorene ruke54

👌ručni prsti-djelomični54

👈ruka-jedan prst42

👍ruke zatvorene36

👏ruke62

💪dijelovi tijela48

👶osoba168

🙍osoba-gesta180

🧑‍⚕️osoba-uloga492

👼osoba-fantazija156

💆aktivnost osobe219

🤺osoba-sport233

🧘osoba odmara30

🧑‍🤝‍🧑porodica338