EmojitipEmoji topicMedicina, Higijena, Zdravlje

Medicina, Higijena, Zdravlje

Ovde su sakupljeni emotičari povezani sa zdravljem i medicinskim tretmanom.

Emocije i ljudi

Medicinska oprema

Simbol i terminologija

Dijelovi tijela